HOME > Machine List > COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

Machine List : COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SORT BY

B-1054  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DIS-130SB / 3709738

YEAR 2001

HOUR 2642

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1055  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DIS-90SB / 3838022

YEAR

HOUR 5508

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1056  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DIS-90SB / 3705070

YEAR

HOUR 3181

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1057  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DIS-90SB / 3816066

YEAR 2014

HOUR 6187

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1122  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO SDG13S / 1393B10174

YEAR 2007

HOUR 2693

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1123  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO SDG45AS3A / 1443A10172

YEAR 1999

HOUR 4313

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1124  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-10SPXⅡ / 5139060

YEAR 1996

HOUR 3480

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1125  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-10SPXⅡ / 5149059

YEAR 1996

HOUR 1795

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1126  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-13ESYB / 3827074

YEAR 2008

HOUR

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1127  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-13ESYB / 3839601

YEAR 2010

HOUR 4272

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1128  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-25ESI / 371194

YEAR

HOUR 11010

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1129  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-45LSKB / 3864525

YEAR 2012

HOUR 1416

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1130  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-45LSKB / 3864524

YEAR 2012

HOUR

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1131  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCA-60ESHB / 3842707

YEAR 2010

HOUR 19716

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1132  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER SHINDAIWA

MODEL / SERIAL NO DGM600MKD / 1455000326

YEAR

HOUR 2543

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1133  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER YAMABIKO

MODEL / SERIAL NO IEG2801M / G03455000695

YEAR 2013

HOUR

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1134  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO G2400S / 07240

YEAR 2007

HOUR

REMARK OIL LOSSTHROUGH VALVE GUIDE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1135  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO G2400S / 04535

YEAR 2006

HOUR

REMARK ENGINE DEFECTIVE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1136  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO G2400S / 02042

YEAR

HOUR

REMARK OVERFLOW

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1137  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO G2400S / -

YEAR

HOUR

REMARK OVERFLOW

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1263  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DAIHEN

MODEL / SERIAL NO VRTP300 / D1846031

YEAR 2013

HOUR

REMARK TIG WELDER, 300A, NOT INSPECTED, DOMESTIC ONLT

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1264  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DCI240SS / -

YEAR

HOUR

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1265  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DLW-300ESW / 3826709

YEAR 2008

HOUR

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1266  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DLW-300SDY / 5395412

YEAR 1997

HOUR 3650

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1267  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO DLW-400ESW / 5616581

YEAR 2008

HOUR 2439

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1268  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO TLW-300SSWY / 5303898

YEAR 1997

HOUR 5143

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1269  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER SHINDAIWA

MODEL / SERIAL NO EGW150M / -

YEAR

HOUR

REMARK NOT INSPECTED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1270  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER SHINDAIWA

MODEL / SERIAL NO EGW150MS / 19948

YEAR

HOUR

REMARK ENGINE WHITE SMOKE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-1271  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER YAMABIKO

MODEL / SERIAL NO EGW180MC-I / M00255002572

YEAR 2013

HOUR

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

B-2223  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KOBE

MAKER AIRMAN

MODEL / SERIAL NO PDS70S / 508191?

YEAR

HOUR 2515

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP