HOME > Machine List > DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

Machine List : DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SORT BY

K-1022  DETAIL

SOLD

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KYUSHU

MAKER KUBOTA

MODEL / SERIAL NO RG-15Y / 41016

YEAR 2004

HOUR 969

REMARK 230R

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

K-1023  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C12R / 20629C

YEAR

HOUR 341

REMARK 230R

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

K-1024  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C12R-A / 23096C

YEAR 2006

HOUR 1450

REMARK 230R

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

K-2136  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER CHIKUSUI

MODEL / SERIAL NO GC640 / 3251906

YEAR

HOUR

REMARK DUMPER NO GOOD

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

K-2137  DETAIL

SOLD

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER ISHIMARU

MODEL / SERIAL NO - / -

YEAR

HOUR

REMARK CARRIER, CHIKUSUI BFS901Q 6500868, W/O BATTERY

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

K-2138  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER WINBULL

MODEL / SERIAL NO YXD2504KN / 874310

YEAR

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

K-2139  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C12R-A / 122988C

YEAR 2006

HOUR 779

REMARK 230R, NEW RUBBER SHOE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

K-2140  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C-12W / 10698

YEAR 1990

HOUR 1014

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

K-2186  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE KOBE

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO BD2G / 2B500614

YEAR 1989

HOUR 1069

REMARK HANDLING NO GOOD

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

K-3023  DETAIL

SOLD

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE NAGOYA

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO D31A / KMTOD004P01043395

YEAR

HOUR 4116

REMARK 400T

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

K-3042  DETAIL

SOLD

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY GRADER

SITE NAGOYA

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO MG100 / 1G000133

YEAR 1984

HOUR 2423

REMARK CAB , BLADE2.8m

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

K-4213  DETAIL

SOLD

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE TOKYO

MAKER CANYCOM

MODEL / SERIAL NO BK60 / 7350227

YEAR

HOUR

REMARK 200R, NO RUNNING

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

K-4214  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE TOKYO

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C12R-A / 22578C

YEAR 2005

HOUR 1009

REMARK 200R

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

K-4232  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE TOKYO

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO BD2F / 1B001889

YEAR 1984

HOUR 2973

REMARK 300T

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP