HOME > Machine List > DOZER & GRADER & CARRIER DUMP
PAGERS

Machine List : DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SORT BY

A-1009  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C10R-1 / -

YEAR

HOUR

REMARK 235R

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

A-1010  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C30R-1 / 10975

YEAR 1998

HOUR 704

REMARK 320R

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

A-1011  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KYUSHU

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C60R-2 / -

YEAR

HOUR 174

REMARK 600R

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

A-2264  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER CHIKUSUI

MODEL / SERIAL NO GC403 / 330874

YEAR

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2265  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER KUBOTA

MODEL / SERIAL NO RY600 / 126015

YEAR 2002

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2266  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER KUBOTA

MODEL / SERIAL NO RY-600 / 106022

YEAR

HOUR

REMARK W/ NEW RUBBER SHOE x1

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2267  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER WINBULL

MODEL / SERIAL NO WB07G / S0071

YEAR

HOUR 13

REMARK 700kg

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2268  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER WINBULL

MODEL / SERIAL NO WB510 / 962050

YEAR 1996

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2269  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C6R / 01901C

YEAR 2005

HOUR 520

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2270  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C10R / 03062C

YEAR 1996

HOUR 852

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2271  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C20R / 00976C

YEAR 1998

HOUR 509

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2272  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C30R / -

YEAR

HOUR 863

REMARK 300R, W/ CRANE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2273  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C30R-1 / 12126

YEAR 2002

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2274  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C60R / -

YEAR

HOUR 3321

REMARK W/ CRANE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2275  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO YFW15DW-1 / 1218

YEAR 1981

HOUR 366

REMARK WHEEL TYPE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2276  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO YFW20D / 61521

YEAR 1977

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2351  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE KOBE

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO D3C / 9CL00730

YEAR 1996

HOUR 3669

REMARK 600T, CNP, SWAMP

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2352  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE KOBE

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO D4H / 9GJ01990

YEAR 1996

HOUR 4293

REMARK CABIN, 600T, SWAMP, SHOE DAMAGED

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2353  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO D65S-6 / 30001

YEAR 1976

HOUR 7570

REMARK 450T, CNP

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-2354  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE KOBE

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO BS3D / 13857

YEAR

HOUR 70

REMARK 300T, CNP

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

A-3012  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE NAGOYA

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO CG70 / 806-0156

YEAR

HOUR 2519

REMARK 650R

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

A-3013  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE NAGOYA

MAKER KUBOTA

MODEL / SERIAL NO RY-600 / 986020

YEAR

HOUR

REMARK 200R

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

A-3014  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE NAGOYA

MAKER KUBOTA

MODEL / SERIAL NO RG-30 / 11719

YEAR 1998

HOUR 1332

REMARK 320R

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

A-3015  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE NAGOYA

MAKER KUBOTA

MODEL / SERIAL NO RG-60 / 6910089

YEAR

HOUR 1126

REMARK 600R, ENGINE STOP DEDECTIVE

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

A-3016  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE NAGOYA

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C30R-1 / RA-11038

YEAR

HOUR 1660

REMARK 320R

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

ONLY PHOTO

A-3027  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE NAGOYA

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO 977L / 70J1789

YEAR 1972

HOUR

REMARK PHOTO ONLY, As-Is, EX-YARD YUMAC NAGOYA

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

A-3028  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE NAGOYA

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO D21A-7E / D207E-79696

YEAR 1997

HOUR 1005

REMARK 300T, R PAD

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

A-4147  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE TOKYO

MAKER KUBOTA

MODEL / SERIAL NO RG-15 / 10029

YEAR 1993

HOUR 663

REMARK 230R

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

A-4148  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY CARRIER DUMP

SITE TOKYO

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO C30R-1 / 12182C

YEAR 2002

HOUR 2004

REMARK 320R

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

A-4160  DETAIL

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE TOKYO

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO D3K / FFF00660

YEAR 2012

HOUR 1724

REMARK 400T, PAT

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

PAGERS
kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP