HOME > Machine List > TRUCK & CRANE & LIFT
PAGERS

Machine List : TRUCK & CRANE & LIFT

SORT BY

F-1097  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KYUSHU

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FD30C-14 / M151A-552376

YEAR

HOUR 8367

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1098  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KYUSHU

MAKER TCM

MODEL / SERIAL NO FHD25Z / 14E03145

YEAR

HOUR 2395

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1099  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KYUSHU

MAKER TCM

MODEL / SERIAL NO FHD30Z / F58-00845

YEAR 2005

HOUR 900

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1134  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY LIFT

SITE KYUSHU

MAKER ENSYSTEM

MODEL / SERIAL NO ENTL090 / ENTL090247

YEAR 2008

HOUR

REMARK NOT INSPECTION

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1135  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY LIFT

SITE KYUSHU

MAKER SMAC

MODEL / SERIAL NO NS28 / 0771, 0087, 0783

YEAR

HOUR

REMARK TOTAL OF 3 UNITS, W/O BATTERY, NOT INSPECTION

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1168  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KYUSHU

MAKER HINO

MODEL / SERIAL NO FC7JCY / FC7JCY12706

YEAR 2010

HOUR

REMARK 65898km

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1169  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KYUSHU

MAKER HINO

MODEL / SERIAL NO KC-FC2JJBA / FC2JJB11558

YEAR 1998

HOUR

REMARK 94253km, TADANO (310-130-10210, EK4015)

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1170  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KYUSHU

MAKER HINO

MODEL / SERIAL NO XZU311X / XZU311-1000683

YEAR 2006

HOUR

REMARK 149216km

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1171  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KYUSHU

MAKER ISUZU

MODEL / SERIAL NO KK-NRR35C3 / NRR35C337001964

YEAR 2001

HOUR

REMARK 147298km

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1172  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KYUSHU

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO KK-FE71EBD / FE71EB-500815

YEAR 2002

HOUR

REMARK 122043km

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1173  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KYUSHU

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO KK-FE71EBD / FE71EB-500804

YEAR 2002

HOUR

REMARK 116393km

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-1174  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KYUSHU

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO PDG-FE71DD / FE71DD-540517

YEAR 2007

HOUR

REMARK 174465km, W/UNIC

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

F-2258  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY CRANE

SITE KOBE

MAKER TADANO

MODEL / SERIAL NO ZE263H / EY4144

YEAR 2011

HOUR

REMARK For TRUCK, 2.63ton

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2259  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY CRANE

SITE KOBE

MAKER YASHIMA

MODEL / SERIAL NO C1 / 4079

YEAR

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2265  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KOBE

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO KL-FK71HD2 / FK71HDZ-765107

YEAR 2004

HOUR

REMARK DUMP TRUCK, 481431km, 8.1ton

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2266  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KOBE

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO KL-FK71HDR / FK71HD2-765105

YEAR 2004

HOUR

REMARK DUMP TRUCK, 465777km, 8.1ton

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2267  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KOBE

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO PA-FE71DBD / FE71DB-523139

YEAR 2006

HOUR

REMARK DUMP TRUCK, 185161km, 3ton

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2268  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KOBE

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO PA-FE71DBD / FE71DB-523199

YEAR 2006

HOUR

REMARK DUMP TRUCK, 180358km, W/O EXTRA TIRE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2269  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KOBE

MAKER NISSAN

MODEL / SERIAL NO BDG-MK36C / MK36C-06210

YEAR 2007

HOUR

REMARK DUMP TRUCK, 3.6ton, 144109km

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2270  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY TRUCK

SITE KOBE

MAKER NISSAN

MODEL / SERIAL NO BDG-MK36C / MK36C-06211

YEAR 2007

HOUR

REMARK DUMP TRUCK, 4ton, 124902km

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2383  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FD50AT-10 / 136190

YEAR

HOUR 8493

REMARK HIGH MAST, FRONT W-TIRE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2384  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FG10-10 / 25558

YEAR 1973

HOUR

REMARK 1Ton, GASOLINE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2385  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FD15H-15 / 331111

YEAR 1992

HOUR 3268

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2386  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO FD25T / F18C-70365

YEAR 2008

HOUR 5988

REMARK 2.5ton

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2387  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER MITSUBISHI

MODEL / SERIAL NO FG23D / F17B-30106

YEAR

HOUR 6609

REMARK 2.25ton, 3.0m

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2388  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER NICHIYU

MODEL / SERIAL NO F05B250 / 9Z690

YEAR 1990

HOUR

REMARK 0.5ton, 4.0m, W/ CHARGE CORD

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2389  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER NICHIYU

MODEL / SERIAL NO FBRMW15-H75-430MCS / 131AE1990

YEAR 2004

HOUR 6182

REMARK BATTERY TYPE, W/ CHARGER, 0.9ton, 4.3m

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2390  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER TCM

MODEL / SERIAL NO FD70Z8 / 30H00801

YEAR 2000

HOUR 24712

REMARK 7ton, 4.0m

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2391  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER TCM

MODEL / SERIAL NO FG10N18 / 16B06041

YEAR 2000

HOUR 815

REMARK 3.75m, 1.0ton

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

F-2392  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER TCM

MODEL / SERIAL NO FG10N3 / 2193271

YEAR 1975

HOUR

REMARK 0.6Ton, 4m, HIGH MAST, W/ SIDE-SHIFT

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

PAGERS
kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP