HOME > Machine List > KOMATSU
PAGERS

Machine List : KOMATSU

SORT BY

C-1055  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KYUSHU

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC10UU-3 / 11107

YEAR 2005

HOUR 1641

REMARK 180R

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

C-1056  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KYUSHU

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC30MR-3 / 33060

YEAR 2009

HOUR 2854

REMARK 300R, PIPING, MULTI

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

C-1091  DETAIL

SOLD

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY GRADER

SITE KYUSHU

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO GD405A-2 / G40A2-3067

YEAR 1993

HOUR

REMARK SCARIFIER,BLADE 3100mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

C-2255  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO EC35SSB-5 / 3659947

YEAR

HOUR 2461

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2256  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO EC35SSB-5 / 3683717

YEAR

HOUR 1747

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

ONLY PHOTO

C-2273  DETAIL

SOLD

CATEGORY OTHERS

SUB CATEGORY OTHERS

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO BR300S / -

YEAR 2000

HOUR

REMARK CRUSHER MOBIL, PHOTO ONLY on OUR WEB SITE, DELIVERY at MIKI-Shi, Hyogo Pref.

DELIVERY DELIVERY at MIKI-Shi, Hyogo Pref.

C-2283  DETAIL

SOLD

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO D20P-6 / 66677

YEAR 1989

HOUR 3925

REMARK CNP

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2284  DETAIL

ASK

CATEGORY DOZER & GRADER & CARRIER DUMP

SUB CATEGORY DOZER

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO D41P-6 / 50093

YEAR 2000

HOUR 11447

REMARK CAB, 700SWAMP

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2289  DETAIL

ASK

CATEGORY OTHERS

SUB CATEGORY OTHERS

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO SAA-4D95LE-5 / 4D95L-512524

YEAR

HOUR

REMARK ENGINE, for PC138-8, WORKING CONDITION

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2303  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC78US-8 / 26556

YEAR 2014

HOUR 1290

REMARK 450T, PAD, CAB, PIPING, BLADE, MULTI

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2304  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC200-8N1 / 316778

YEAR 2010

HOUR 5947

REMARK 600T, CAB, CRANE, MULTI

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2305  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC228US-3N0 / 31217

YEAR 2004

HOUR 6909

REMARK 600T, CABIN, CRANE, MULTI

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2323  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC01-1A / 14663

YEAR 2011

HOUR 764

REMARK 150R, BLADE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2324  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC03-1 / 6821

YEAR 1990

HOUR 1679

REMARK 180R, BLADE, STARTER MOTOR NO GOOD

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2325  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC03-2F / 20481

YEAR 1998

HOUR 1747

REMARK NEW RUBBER SHOE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2326  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC03-2F / 21700

YEAR 2001

HOUR 848

REMARK 180R, BLADE, NEW RUBBER SHOE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2327  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC10MR-1 / 31187

YEAR 2001

HOUR 1510

REMARK 180R, BLADE, NEW RUBBER SHOE, BREAKER ARM

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2328  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC10MR-1 / 32211

YEAR 2005

HOUR 578

REMARK NEW RUBBER SHOE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2329  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC10MR-1 / 30367

YEAR 1999

HOUR 1414

REMARK 180R, BLADE, VARIABLE GAUGE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2330  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC20MR-2 / 18817

YEAR 2008

HOUR

REMARK 250T, PAD, ROPS-CNP, BLADE, PIPING, MULTI, HOUR METER UNLEADABLE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2331  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC30MR-3 / 33237

YEAR 2009

HOUR 3075

REMARK 300T, CNP, BLADE, CRANE, MULTI

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2332  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC35R-8 / 35788

YEAR 1996

HOUR 6375

REMARK 300T, CNP, BLADE, W/O BKT & LINK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2333  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC50MR-2 / 6448

YEAR 2005

HOUR 4402

REMARK 400T, PAD, ROPS CNP, BLADE, ARM PATCH

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2334  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC50UU-2 / 12246

YEAR 1994

HOUR 2881

REMARK 400R, CNP, BLADE, OFF-SET

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2380  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FB15RS-8 / 54560

YEAR

HOUR

REMARK BATTERY TYPE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2381  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FD15-1 / 12546

YEAR 1981

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2382  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FD30T-17 / 308606

YEAR

HOUR ?

REMARK 3.0ton

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2383  DETAIL

ASK

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FD50AT-10 / 136190

YEAR 2012

HOUR 8493

REMARK HIGH MAST, FRONT W-TIRE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2384  DETAIL

SOLD

CATEGORY TRUCK & CRANE & LIFT

SUB CATEGORY FORK LIFT

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO FG10LC-18 / 645227

YEAR

HOUR 2645

REMARK 1ton, BATTERY WEAK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2511  DETAIL

ASK

CATEGORY OTHERS

SUB CATEGORY PARTS

SITE KOBE

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO - / K15Y18717

YEAR

HOUR

REMARK CABIN, for PC200-10

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

PAGERS
kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP