HOME > Machine List > OKADA

Machine List : OKADA

SORT BY

M-1019  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KYUSHU

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TOP100 / 1161

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, Dia60 x 260mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

M-1020  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KYUSHU

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TOP30 / 1732

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, Dia35 x 145mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

M-1021  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KYUSHU

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TOP30 / 1863

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, Dia35 x 145mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

M-1022  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KYUSHU

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TS350RCD / 060

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, Dia45 x 170mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

M-2044  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB302A / -

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, Dia 40 X 140mm, BROKEN, for ZX30U

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2045  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB305 / 1133

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, Dia 45 X 180mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2046  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB308 / 902

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN,Dia 65 X 260mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2047  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB508 / 1565

YEAR 1998

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, W/O BUSH, Dia 65 X 325mm, W/O CHISEL

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2048  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB512 / 1270

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, Dia 80 X 310mm, for EX200

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2049  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TOP30 / 2020

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, Dia 40 X 140mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2050  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TOP40 / 1618

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, Dia45 X 165mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2051  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TOP100B / 4178

YEAR 2014

HOUR

REMARK BREAKER, W/O PIN, W/O BUSH, W/O CHISEL, PISTON NO GOOD, OIL LEAK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2052  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TOP100B / 4219

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, Dia 65 X 260mm, W/O CHISEL, PISTON NO GOOD, OIL LEAK, fot SK135SR

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2083  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TS800R / 315

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER ( PRIMARY ), W/ PIN, Dia 80 X 310mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2084  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TS-W850V / LA028

YEAR 2009

HOUR

REMARK CRUSHER ( PRIMARY ), W/O PIN, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2085  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TS1100RCD2 / -

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER ( PRIMARY ), W/ PIN, Dia 90 X 385mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2107  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TS500RCL / 2656

YEAR 2002

HOUR

REMARK CUTTER, W/ PIN, Dia 80 X 370mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-4104  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB302 / 2693

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, 35φx 145

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

M-4162  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO TS-W950V / 3187

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, 65φx 255, BLADE BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

M-4164  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OSC-135A / -

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, 65φx 25

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP