HOME > Machine List > SAKATO

Machine List : SAKATO

SORT BY

H-4177  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER SAKATO

MODEL / SERIAL NO MAGNUM1200 / CG00335

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, 65φx 160

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4178  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER SAKATO

MODEL / SERIAL NO SPAC80 / -

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, FOR 0.7, 80φx 325

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4179  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER SAKATO

MODEL / SERIAL NO SPAC80-EX / EG01207

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, 80φx 315

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4191  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER SAKATO

MODEL / SERIAL NO VIP1250 / -

YEAR

HOUR

REMARK CUTTER, 80φx 300, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4192  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER SAKATO

MODEL / SERIAL NO VIP2200 / PF00007

YEAR 2007

HOUR

REMARK CUTTER, FOR 0.7, 95φ x 355, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4193  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER SAKATO

MODEL / SERIAL NO VIP2200 / PF00288

YEAR

HOUR

REMARK CUTTER, 80φx 305

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP