HOME > Machine List > SUMITOMO

Machine List : SUMITOMO

SORT BY

M-2240  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE KOBE

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO SH75U-2 / 075U2-1399

YEAR 1996

HOUR 2314

REMARK 420T, CAB, BLADE, PIPING, MULTI, MONO BOOM

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2308  DETAIL

ASK

CATEGORY ROLLER & FINISHER

SUB CATEGORY FINISHER

SITE KOBE

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO HA60W-2 / A60A2-0166

YEAR 1997

HOUR 7643

REMARK 4.5m SCREED, ELECTRIC LINE NO GOOD ( WIDENER)

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-2309  DETAIL

ASK

CATEGORY ROLLER & FINISHER

SUB CATEGORY FINISHER

SITE KOBE

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO HB2045C / F40CD-0413

YEAR 2005

HOUR 795

REMARK 2.0-4.5m, CRAWLER TYPE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

M-3068  DETAIL

SOLD

CATEGORY ROLLER & FINISHER

SUB CATEGORY FINISHER

SITE NAGOYA

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO HB31C-3 / 3033

YEAR 1999

HOUR 6339

REMARK SCREED WIDTH:3100mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

M-3069  DETAIL

ASK

CATEGORY ROLLER & FINISHER

SUB CATEGORY FINISHER

SITE NAGOYA

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO HB31W/4WD / F31W4WD-10069

YEAR 1996

HOUR 3090

REMARK SCREED WIDTH:3100mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

ONLY PHOTO

M-4021  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO SH200-5 / 2772

YEAR 2011

HOUR

REMARK 600T, ARM CRANE 2.9t, PHOTO ONLY, As-Is, EX-YARD YUMAC TOKYO

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

ONLY PHOTO

M-4022  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO SH200-5 / 3287

YEAR 2011

HOUR

REMARK 600T, ARM CRANE 2.9t, PHOTO ONLY, As-Is, EX-YARD YUMAC TOKYO

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

ONLY PHOTO

M-4023  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO SH200-5 / 3288

YEAR 2011

HOUR

REMARK 600T, PIPING, PHOTO ONLY, As-Is, EX-YARD YUMAC TOKYO

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

ONLY PHOTO

M-4024  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO SH200-5 / 3353

YEAR 2012

HOUR 4227

REMARK 600T, ARM CRANE 2.9t, DELIVERY DATE: THE END OF MARCH, PHOTO ONLY, As-Is, EX-YARD YUMAC TOKYO

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

ONLY PHOTO

M-4025  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO SH75X-3B / 7962

YEAR 2012

HOUR

REMARK 450T, R.PAD, W/BLADE, ARM CRANE 1.7t, PHOTO ONLY, As-Is, EX-YARD YUMAC TOKYO

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

ONLY PHOTO

M-4026  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO SH75X-3B / 7979

YEAR 2012

HOUR

REMARK 450T, R.PAD, W/BLADE, ARM CRANE 1.7t, PHOTO ONLY, As-Is, EX-YARD YUMAC TOKYO

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP