PAGERS

Machine List : g

SORT BY

D-1023  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KYUSHU

MAKER NPK

MODEL / SERIAL NO GH-2 / -

YEAR 2006

HOUR

REMARK BREAKER

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1262  DETAIL

SOLD

CATEGORY OTHERS

SUB CATEGORY SMALL ITEMS

SITE KYUSHU

MAKER DENYO, YAMABIKO

MODEL / SERIAL NO GA-2606U2, EGR2600-B, EGW180MC-I / 5739131, G01555018944, M00255002529

YEAR 2014, 2011, 2013

HOUR

REMARK TOTAL OF 3 UNITS, BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1292  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-150ES / 5508576

YEAR 2004

HOUR 2085

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1293  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-150ES / 5586227

YEAR 2007

HOUR 1297

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1294  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-150ES / 5539358

YEAR 2005

HOUR 2063

REMARK BATTERY DEFECTIVE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1295  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-150ES / 5549611

YEAR 2006

HOUR 2051

REMARK BBATTERY DEFECTIVE,SLOW DOWN DEFECTIVE

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1296  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-150ES / 5549658

YEAR 2006

HOUR 2431

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1297  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-150ES / 5571943

YEAR 2006

HOUR 1844

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1298  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-150ES2 / 5637780

YEAR

HOUR 1126

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1299  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-185ES / 5655811

YEAR 2011

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1300  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-185ES / 5655813

YEAR 2011

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-1301  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY WELDER

SITE KYUSHU

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GAW-185ES / 5655814

YEAR 2011

HOUR

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KYUSHU

D-2032  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER NPK

MODEL / SERIAL NO GH-12 / 100514

YEAR 2012

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, Dia 90 X 350mm, W/ CRACK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2033  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER NPK

MODEL / SERIAL NO GH-15 / 77823

YEAR 2003

HOUR

REMARK BREAKER, W/ PIN, Dia 100 X 410mm, for 1.2

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2089  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER NPK

MODEL / SERIAL NO G-17 / 95736

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER ( SECONDARY ), W/O PIN, W/O BUSH, for 0.6-0.7

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2090  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER NPK

MODEL / SERIAL NO G-17J / 102320

YEAR 2012

HOUR

REMARK CRUSHER ( SECONDARY ), W/O PIN, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2091  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER NPK

MODEL / SERIAL NO G-18AS / 42707

YEAR 1994

HOUR

REMARK CRUSHER ( SECONDARY ), W/O PIN, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2092  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER NPK

MODEL / SERIAL NO G-18J / 83953

YEAR 2005

HOUR

REMARK CRUSHER ( SECONDARY ), W/ PIN, Dia 80 X 310mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2123  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER TAGUCHI

MODEL / SERIAL NO GT120 / 62

YEAR

HOUR

REMARK GRAPPLE ( MECHANICAL ), W/ PIN, Dia 65 X 253mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2124  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER TAGUCHI

MODEL / SERIAL NO GT200 / GT2002098

YEAR

HOUR

REMARK GRAPPLE ( MECHANICAL ), W/ PIN, Dia 80 X 295mm, for 0.7

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2125  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER TAGUCHI

MODEL / SERIAL NO GV30 / G36845K

YEAR

HOUR

REMARK GRAPPLE ( MECHANICAL ), W/ PIN, W/O BUSH, for 0.25

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2126  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER TAGUCHI

MODEL / SERIAL NO GV30 / G3006127K

YEAR

HOUR

REMARK GRAPPLE, ( MECHANICAL ), W/ PIN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2127  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER TAGUCHI

MODEL / SERIAL NO GV30 / G30752

YEAR

HOUR

REMARK GRAPPLE ( MECHANICAL ), W/ PIN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2128  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER TAGUCHI

MODEL / SERIAL NO GV30 / G34134K

YEAR

HOUR

REMARK GRAPPLE, ( MECHANICAL ), W/ PIN, for PC75UU

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2129  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER TAGUCHI

MODEL / SERIAL NO GV40 / GV40K0131

YEAR

HOUR

REMARK GRAPPLE ( MECHANICAL ), W/ PIN, Dia 60 X 250mm, for 0.45

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2130  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER TAGUCHI

MODEL / SERIAL NO GV40 / G42133K

YEAR

HOUR

REMARK GRAPPLE ( MECHANICAL ), W/ PIN, Dia 65 X 241mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2411  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KOBE

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GA-2600SSM / 372765

YEAR

HOUR 1704

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2412  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KOBE

MAKER DENYO

MODEL / SERIAL NO GA-2606U2 / 5659250, 5648127, 5698991, 5667925, 5668065, 5668041

YEAR

HOUR

REMARK TOTAL of 6 UNITS

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2414  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KOBE

MAKER DENYO, SHINDAIWA, SHINDAIWA, SHINDAIWA, SHINDAIWA

MODEL / SERIAL NO GE-2800SS-IV, EGR24ET, EGR24ET, EGR24ET, EGR24ET / -

YEAR

HOUR

REMARK TOTAL of 5 UNITS

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

D-2429  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY GENERATOR

SITE KOBE

MAKER YANMAR

MODEL / SERIAL NO G9000is / 7CG-1116847, 7CG-1117339, 7CG-1119136, 7CG-1119864, 7CG-1121816, -

YEAR

HOUR

REMARK TOTAL of 6 UNITS

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

PAGERS
kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP