Machine List : o

SORT BY

C-2067  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE KOBE

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB301 / 539

YEAR 1996

HOUR

REMARK BREAKER, W/O PIN, Dia 30 X 105mm, for 0.08

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2251  DETAIL

ASK

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KOBE

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO OSP-11M6ARN / U1165506

YEAR 2010

HOUR

REMARK BROKEN

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2252  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KOBE

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO OSP-15A / -

YEAR

HOUR 28187

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-2253  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE KOBE

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO OSP-15A / -

YEAR

HOUR 34331

REMARK

DELIVERY EX-YARD YUMAC KOBE

C-3017  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE NAGOYA

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OSC401 / C41424

YEAR

HOUR

REMARK PIN 60phi 320mm

DELIVERY EX-YARD YUMAC NAGOYA

C-4118  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB302 / 1955

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, 40φx 135

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4119  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB-308 / 1253

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, 60φx 260

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4123  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OUB302 / AU2304

YEAR

HOUR

REMARK BREAKER, 35φx 120

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4179  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO ORC50FR / FR5B183T

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, 80φx 315, W/O BUSH, HAVE CRACK

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4180  DETAIL

SOLD

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OSC-401 / SC41153

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, FOR 0.4, 60φx 270

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4181  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OSC701V / C74283K

YEAR

HOUR

REMARK CRUSSHER, 110φx 375, 24V MAGNET TYPE, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4182  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OSC-81PV / SC82746K

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, 110φx 370, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4183  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OSC-81PV / SC8D287

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, 110φx 370, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4184  DETAIL

ASK

CATEGORY ATTACHMENT

SUB CATEGORY ATTACHMENT

SITE TOKYO

MAKER OKADA

MODEL / SERIAL NO OSC-81V / -

YEAR

HOUR

REMARK CRUSHER, 110φx 370, W/O BUSH

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

C-4279  DETAIL

SOLD

CATEGORY COMPRESSOR & GENERATOR & WELDER

SUB CATEGORY COMPRESSOR

SITE TOKYO

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO OSPA5505 / CA550046

YEAR

HOUR 22070

REMARK ELECTRIC TYPE

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP