HOME > Machine List > TOKYO

Machine List : TOKYO

SORT BY

H-4001  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO 313CSR / WSA00171

YEAR 2003

HOUR 6026

REMARK 500T, R.PAD

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4002  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO 313CSR / WSA00487

YEAR 2005

HOUR 2068

REMARK 500T, R.PAD, ARM CRANE 2.9t

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4003  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO ZX75UR / HCM1CF00K, 00040503

YEAR 2002

HOUR 5851

REMARK 450R

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4004  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOBELCO

MODEL / SERIAL NO SK130UR-1ES / YX05-02274

YEAR 2008

HOUR 4471

REMARK 500T, R.PAD, ARM CRANE 2.9t, A/C, MULTI, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4005  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC128US-8 / 26019

YEAR 2011

HOUR 5141

REMARK 500T, R.PAD, ARM CRANE 2.9t, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4006  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC128US-8 / 28962

YEAR 2012

HOUR 4474

REMARK 500T, R.PAD, ARM CRANE 2.9t, A/C

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4007  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC128UU-2E0 / 6787

YEAR 2007

HOUR 6068

REMARK 500T, R.PAD, ARM CRANE 2.9t, A/C(BROKEN), MULTI

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4008  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC128UU-2E0 / 6738

YEAR 2007

HOUR 5925

REMARK 500T, R.PAD, ARM CRANE 2.9t, A/C, MULTI, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4009  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC75UU-2 / 9019

YEAR 1994

HOUR 1328

REMARK 450T, R.PAD, OIL LEAK LARGE, DOOR NO GOOD

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4010  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC75UU-3 / 17324

YEAR 1999

HOUR 7086

REMARK 450ROAD LINER

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4013  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC78UU-6E0 / 26110

YEAR 2007

HOUR 5251

REMARK 450T, R.PAD, ARM CRANE 1.7t, MULTI, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4014  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER KOMATSU

MODEL / SERIAL NO PC78UU-6E0 / 26112

YEAR 2007

HOUR 5464

REMARK 450T, R.PAD, ARM CRANE 1.7t, MULTI, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4015  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR

SITE TOKYO

MAKER SUMITOMO

MODEL / SERIAL NO SH200-5 / SMT200A5H, 00SC2771

YEAR 2011

HOUR 5615

REMARK 600T, ARM CRANE 2.9t

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4016  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO 030SR / 11713

YEAR 2012

HOUR 3903

REMARK 300R, W/O BUCKET, ARM CRANE 0.9t

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4017  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO 301.5CR / RAA01959

YEAR 2008

HOUR 3097

REMARK 230R, PIPING

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4018  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO 301.5CR / RAA01960

YEAR 2008

HOUR 3338

REMARK 230R, PIPING

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4019  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO 301.5CR / RAA01961

YEAR 2008

HOUR 2921

REMARK 230R, PIPING

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4020  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER CAT

MODEL / SERIAL NO 302CCR / K5G00493

YEAR 2007

HOUR 2757

REMARK 250T, R.PAD

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4021  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO EX30-2 / 1AEP006052

YEAR 1998

HOUR 1379

REMARK 300R

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4022  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO ZX30U-2 / HCM1M700J, 000010521

YEAR 2004

HOUR 6205

REMARK 300R, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4023  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO ZX30U-3 / HCM1NE00V, 00020308

YEAR 2009

HOUR 2873

REMARK 300R, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4024  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO ZX30U-3 / HCM1NE00L, 00022563

YEAR 2012

HOUR 1411

REMARK 300T, R.PAD, CAB, A/C, MULTI, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4025  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER HITACHI

MODEL / SERIAL NO ZX30UR / HCM1LH00K, 00020425

YEAR 2003

HOUR 5814

REMARK 300R

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4026  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER HOKUETSU

MODEL / SERIAL NO AX27U-3 / 1LAB005562

YEAR 2004

HOUR 3305

REMARK 300R, PIPING, W/SPARE KEY, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4027  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER IHI

MODEL / SERIAL NO 20Z2 / BT000521

YEAR 2002

HOUR 2975

REMARK 230R, W/O CNP

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4028  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER IHI

MODEL / SERIAL NO 30VX3 / WS004042

YEAR 2011

HOUR 1896

REMARK 300R, MULTI

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4029  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER KOBELCO

MODEL / SERIAL NO SK007-6 / PT06-01957

YEAR 2008

HOUR BROKEN

REMARK 180R, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4030  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER KOBELCO

MODEL / SERIAL NO SK13SR / PE01-00839

YEAR 2003

HOUR 2167

REMARK 230R, W/NARROW BUCKET, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4031  DETAIL

ASK

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER KOBELCO

MODEL / SERIAL NO SK20SR-5 / PM10-11068

YEAR 2012

HOUR 1691

REMARK 250T, EPA

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

H-4032  DETAIL

SOLD

CATEGORY EXCAVATOR

SUB CATEGORY EXCAVATOR MINI

SITE TOKYO

MAKER KOBELCO

MODEL / SERIAL NO SK30UR-5 / PR08-09546

YEAR 2012

HOUR 1309

REMARK 300R, CAB, ARM CRANE 0.81t, MULTI

DELIVERY EX-YARD YUMAC TOKYO

kobutu eigyouhou touroku saitama ken kouan iinkai kyoka dai 431300020976 gou kobutu eigyouhou touroku aiti ken kouan iinkai kyoka dai 541420802700 gou kobutu eigyouhou touroku hyougo ken kouan iinkai kyoka dai 631510800018gou kobutu eigyouhou touroku fukuoka ken kouan iinkai kyoka dai 904010810057 gou

PAGE TOP